Het bestuur

Voorzitter: Joeri De Paepe

Ondervoorzitter: Marleen De Witte

Secretaris-penningmeester: Sabine Bogaert